Český Rybář

LOV RYB ELEKTŘINOU II / Elektrický agregát – jeho hlavní části a jejich konstrukce

/ Zajímavosti / Text: Pavel Nusl (SRŠ Vodňany) / Foto: archiv SRŠ Vodňany

Přesný výklad názvu elektrický agregát přináší česká technická norma ČSN EN 60335-2-86 – je to technické zařízení, které umožňuje zavést do vody elektrický proud pro účely chytání ryb nebo vytváření překážek proti všem ve vodě žijícím organismům. Tato norma také popisuje požadované technické a konstrukční provedení elektrických agregátů.

 

Zavádění elektrického proudu do vody poskytuje možnost využívat fyziologického působení elektrického proudu na ryby a společně s vhodným lovicím náčiním nebo jinými doplňky slouží zejména k lovení ryb, případně umožňuje i plašení, navádění, nahánění nebo omračování ryb. Obecně lze říci, že elektrický agregát se skládá z několika základních částí:

1. energetického zdroje

2. ovládací skříňky

3. přívodních vodičů a elektrod

4. rámu nebo brašny a příslušenství

 

Energetický zdroj

Pro získávání elektrického proudu pro účely lovu ryb elektrickým proudem se v praxi využívá dvou základních zdrojů elektrické energie - generátorové soupravy nebo akumulátoru.

Generátorovou soupravu tvoří soustrojí vhodně navrženého spalovacího motoru a generátoru proudu. V současnosti jsou upřednostňovány moderní čtyřdobé motory, které jsou účinnější a výkonnější a i jejich hmotnost je již vyhovující. Často jsou ale využívány i dvoudobé zážehové motory. Jako generátor proudu se nejčastěji používá jedno nebo třífázový alternátor a dodávaný proud se v ovládací skříňce agregátu dále upravuje. Dynama sice vyrábějí stejnosměrný proud, pro účely lovu ryb však musí mít speciální konstrukci nebo musí být dodávaný elektrický proud upravován v ovládací skříňce a mají také nižší výkon. Výhodnější je proto využít vhodného alternátoru.

Akumulátor je zdrojem elektrického proudu v lehce přenosných bateriových agregátech. Vhodným typem jsou bezúdržbové gelové akumulátory s napětím 12 V a kapacitou 6 – 8 Ah. I tyto akumulátory jsou běžným zdrojem elektrické energie v řadě jiných aplikací, jsou tedy běžně dostupné.

Ovládací skříňka

Tato část agregátu slouží k úpravě dodávaného elektrického proudu na elektrický proud vhodný pro lov ryb. Střídavý elektrický proud se usměrňuje a u obou typů proudu, usměrněného střídavého i stejnoměrného hladkého se vytváří pulzy vhodného tvaru a časového průběhu. Na ovládací skříňce jsou umístěné i ovládací prvky elektrického agregátu, zejména hlavní vypínač. Mohou zde být také ovládací prvky pro regulaci výstupního napětí a kmitočtu vytvářených pulzů. Pro informaci o provozu elektrického agregátu slouží kontrolní světla nebo kontrolní přístroje pro sledování parametrů elektrického proudu. Nezbytná jsou přípojná místa – konektory - pro přívodní vodiče elektrod.

Přívodní vodiče a elektrody

Přívodní vodiče slouží k propojení přípojných míst na ovládací skříňce s elektrodami, kterými se elektrický proud zavádí do vody. Musí mít požadovaný průřez a vhodnou izolaci. Zpětná elektroda, katoda, se umísťuje v těsné blízkosti elektrického agregátu nebo je tažena za agregátem. Na izolovaný přívodní vodič navazuje holý měděný ploštěný vodič nebo hliníková destička upevněná v nevodivé plastové tyči.

Chytací elektroda (anoda) má tvar hliníkové destičky nebo podběráku s měděným nebo hliníkovým rámem a výpletem s oky vhodné velikosti. Je upevněna v lovicí tyči, na jejíž rukojeti je spínací tlačítko pro ovládání zavádění elektrického proudu do vody. Chytací elektroda je spojena s ovládací skříňkou elektrického agregátu přívodním vodičem, jehož délka a provedení se liší podle různých druhů elektrických agregátů.

Zvláštní uspořádání má přívodní vodič stacionárních agregátů, který má délku až 500 m a je navinutý na cívce z nevodivého materiálu. Cívka je připevněna k vidlici navijáku, která slouží k umístění cívky do stojanu a k navíjení přívodního vodiče na cívku.

Rám, brašna a příslušenství

Podle provedení elektrického agregátu jsou jeho hlavní části umístěné v kovovém rámu, uzpůsobeném pro přenášení či převážení agregátu – zádové, hlubinné a stacionární agregáty - nebo je kompaktní skříňka bateriového agregátu přenášená v kožené brašně s popruhy. Hlavním příslušenstvím bateriových agregátů je vhodná nabíječka, u stacionárních agregátů pak uzemňovací tyč a stojan pro cívku s přívodním vodičem.

Druhy elektrických agregátů

Mnohostranné možnosti využití elektrických agregátů vedly ke vzniku různých konstrukčních druhů. Mezi přenosné patří bateriové agregáty. Jejich hlavní výhodou je snadné přenášení, mají však nižší výkon a jsou omezené kapacitou akumulátoru. Jsou vhodné zejména k lovení v menších tocích. Jejich hmotnost bývá do 10 kg, pracují s napětím 225/300V nebo 200 – 400V. Doba lovu se pohybuje kolem 5–6 hodin.

Jejich výkonnější alternativou jsou zádové agregáty se spalovacím motorem. Tyto agregáty jsou výkonově srovnatelné s běžnými stacionárními agregáty, jsou však lehčí a uzpůsobené pro přenášení jednou osobou. Jejich hmotnost se pohybuje většinou mezi 15–30 kg. Zádové agregáty se spalovacím motorem se v ČR nevyrábí.

Jedním z nejběžnějších druhů elektrických agregátů jsou stacionární agregáty. V současné době se jedná nejčastěji o upravené elektrické centrály – rám centrály je upraven pro snadné převážení a centrála je doplněna o ovládací skříňku. Uvedené řešení má řadu výhod – elektrické centrály jsou vyráběné sériově specializovanými výrobci, mají tedy zaručený rozsáhlý servis a jsou velmi dobře ověřené v praxi. Umožňují navíc i využití elektrického agregátu jako klasické elektrocentrály.

Stacionárními agregáty se nazývají pro jejich umístění na břehu prolovovaného toku (na lodi), k chytací elektrodě je elektrický proud přiveden přívodním vodičem navinutým na cívce. Stacionární agregáty pracují s napětím 230 nebo 500 V nebo může být napětí plynule nastavitelné v uvedeném rozsahu. Některé z těchto agregátů umožňují i plynulou regulaci kmitočtu pulzů, většinou v rozsahu 20–100 Hz za sekundu. Jejich hmotnost se pohybuje do 50 kg.

Vysoce výkonné typy agregátů bývají označeny jako hlubinné agregáty. Používají se nejčastěji pro lov na rozsáhlých a hlubokých vodních plochách – širokých řekách nebo údolních nádržích a jezerech. Jejich výkon bývá vysoký - jestliže u běžných stacionárních agregátů je výkon generátoru proudu 2-4 kW, tyto agregáty disponují generátorovými soupravami s výkonem až 15 kW a napětím do 1 000 V. Hmotnost nejvýkonnějších hlubinných agregátů se přibližuje 100 kg. Hlubinné agregáty se v ČR nevyrábějí.

Všechny uvedené druhy agregátů využívají k lovu ryb fyziologické působení elektrického proudu na organismus ryb. Různé druhy elektrického proudu mají odlišné působení na organismus ryb. Vhodné jsou pouze takové druhy proudu, které zajistí správnou reakci ryb, tj. připlouvání k chytací elektrodě a v její blízkosti znehybnění až omráčení ryb. Pro tyto účely jsou vhodné přerušovaný nebo impulsní stejnosměrný proud a usměrněný střídavý proud s pulzy se strmým náběhem napětí do maximální hodnoty, dostatečnou délkou pulzu a postupným nebo rychlým poklesem napětí k nulové hodnotě a vhodnou frekvencí pulzů.

 

MAPOVÁNÍ SE SONAREM / 1. část: Mapujte a sdílejte!

Každý uživatel sonarové techniky, ať již rybář, milovník rekreační plavby, nebo aktivní potápěč, ...

BIOLOGIE RYB / Nemoci způsobené parazity – helmintózy

V tomto díle našeho seriálu si představíme choroby, které způsobují parazitičtí červi – tzv.
Naši partneři