Český Rybář

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce
  • Správcem vašich osobních údajů je firma Český rybář, s. r. o., se sídlem Novohradská 803/45, 370 08 České Budějovice, IČO 251 69 530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7506 (dále jen „správce“).
  • Kontaktní údaje správce jsou následující: korespondenční adresa – Český rybář, s. r. o., Novohradská 45, 370 08 České Budějovice; elektronická adresa – rezna@ceskyrybar.cz; telefon – 387 313 757.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Zákonné důvody zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR, dále jen „nařízení“) a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů
  • Souhlas daný správci pro zasílání obchodních sdělení a marketingovou činnost.
  • Plnění právních povinností.
  • Plnění smluv a obchodních povinností.

 

 1. Účel a rozsah zpracování a doba uložení osobních údajů
  • Účelem zpracování vašich osobních údajů je splnění smluv nebo právních povinností či zasílání obchodních sdělení a jiných marketingových aktivit.
  • Zpracování osobních údajů provádí správce v rozsahu minimálně nezbytném pro daný účel zpracování (obvykle jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail). Správce nezpracovává osobní údaje zvláštní kategorie (citlivé údaje).
  • Doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy pro obchodní a marketingovou činnost, je 5 let, nejdéle však do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

 1. Způsob zpracování osobních údajů a příjemci osobních údajů
  • Zpracování osobních údajů probíhá manuálně a automatizovaně, s řádnou péčí a organizačně-personálním zabezpečením ve smyslu požadavku zákona.
  • Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování a profilování.
  • Zpracování provádějí zejména zaměstnanci správce, přičemž správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů při splnění zákonných podmínek pověřuje zpracováním osobních údajů další zpracovatele (distributor, účetní společnost, IT společnost apod.).
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje dalšímu subjektu s výjimkou plnění smluvních a právních povinností.
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci s výjimkou plnění smluvních a právních povinností.

 

 1. Práva subjektu údajů
  • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů a právo na přenositelnost údajů.
  • Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů daných správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním údajů můžete odvolat korespondenčně nebo elektronicky na adresu správce.
  • Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mj. právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  • Poskytnutí vašich osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a marketingovou činnost není zákonným či smluvním požadavkem pro uzavření smlouvy.

 

Více informací o GDPR viz www.uoou.cz.

 

Naši partneři