Český Rybář

MAPOVÁNÍ SE SONAREM / 1. část: Mapujte a sdílejte!

/ Zajímavosti / Text: Petr Velfel / Foto: Petr Velfel a archiv Humminbird

Každý uživatel sonarové techniky, ať již rybář, milovník rekreační plavby, nebo aktivní potápěč, zcela jistě pocítil nedostatek přesných mapových podkladů oblíbených vodních ploch, nebo dokonce jejich naprostou absenci. I přes vyspělou úroveň technik mapování, zpracování satelitních dat a neustálé aktualizace již publikovaných mapových podkladů pochopitelně není v silách ani specializovaných firem zajistit zpracování všech vodních ploch na zemském povrchu.

Snad nejlépe jsou zmapovány vodní plochy Severní Ameriky, především území Spojených států amerických a Kanady, kde jsou rybolov, rekreační plavba, vodní sporty a outdoorové aktivity mimořádně oblíbené. Ačkoliv existují základní mapové podklady vybraných vodních ploch a velkých řek i pro oblast střední Evropy, přesnost map a aktualizace dat nejsou vždy optimální. Aby každý uživatel sonaru smysluplně využíval jeho možnosti, je přece důležité mít přehled o tom, jak vypadá profil dna oblíbené řeky, pískovny, jezera či přehrady.

A k čemu jsou taková data vůbec užitečná? S kvalitními mapovými podklady a získanými profily dna můžete objevovat zajímavá rybářská místa, hledat lokality výskytu vybraných druhů ryb, ale také pomocí ovládání i-Pilot Link a trollingových elektromotorů MinnKota spolehlivě navigovat, řídit loď podél vybrané hloubkové vrstevnice (tzv. izobaty) nebo podél pobřežní čáry, udržovat loď na tzv. elektronické kotvě s eliminací snášení vlivem proudů a větru a podobně. S pomocí sonaru můžete sledovat stanovené rozmezí hloubek, hlídat mělčiny a jiná riziková místa, označovat, importovat a exportovat orientační body, stanovovat trasy a provádět další navigační činnosti.

Průkopníkem tvorby mapových podkladů uživatelských vodních ploch je společnost Humminbird, americký výrobce sonarové a radarové techniky a mapových podkladů. Tato značka, nabízející inovativní produkty i pro běžné amatérské uživatele, patří ke světové špičce.

Společnost Humminbird v prvním kroku nabídla uživatelům sonarů počítačový program AutoChart PC, který jednoduchým způsobem využívá spojení dat GPS a sonarových záznamů v generování vlastních map v počítači. Každý běžný uživatel sonaru tak může mapovat svoje oblíbená loviště a vodní plochy pro rekreační plavbu a data ukládat na speciální paměťovou kartu. Program v počítači vygeneruje profil dna, zpřesní nebo zaktualizuje případně existující mapové podklady, vyexportuje data na paměťovou kartu a umožní jejich opětovné využití například při navigaci ve spojení sonarů Humminbird s elektromotory MinnKota I-Pilot Link. Vylepšená verze AutoChart PC Pro umožňuje také zpracovávat snímky bočního sonaru SideImaging a zobrazovat i tvrdost dna.

Dalším vylepšením sonarů Humminbird byla implementace základních vlastností programu AutoChart přímo do programového vybavení řídicí jednotky sonaru bez nutnosti konverze mapových dat v PC. Tento program pod názvem AutoChart Live je již běžnou součástí sonarů s GPS jednotkou, které můžete pořídit i v základní cenové kategorii.

Jedním ze základních principů světa informačních technologií však je sdílení dat. A jak se dá využít v oblasti mapování? Velice jednoduše. Stačí nabídnout svoje výsledky mapování ostatním uživatelům a naopak – využít jejich data pro sebe! Pokud tak učiní více nadšenců ve společném zájmu, může vzniknout úžasné dílo. Podobným způsobem party nadšenců a dobrovolníků vybudovaly zajímavé programy a jejich jazykové mutace, internetové prohlížeče, e-shopy, mobilní aplikace a další užitečná díla. Synergie společného zájmu a úsilí přináší výsledek i při mapování vodních ploch.

Společnost Humminbird připravila bezplatnou platformu AutoChart LiveShare, která umožňuje uživatelům přihlásit se ke spoluúčasti na programu, nabídnout ostatním svoje mapová data ke sdílení a stahovat data jiných uživatelů. Přehlednost prostředí pro výběr map, které jsou k dispozici, je úžasná a postupy pro práci s mapami velmi jednoduché a účelné.

Pár tipů, jak můžete co nejlépe mapování provádět:

1. Kontrolujte rychlost lodi. Pro ideální získávání nejpřesnějších sonarových a mapových dat používejte konstantní rychlost 6 až 9 kilometrů za hodinu.

2. Vyvarujte se prudkého zvyšování rychlosti. Pokud potřebujete zvýšit rychlost lodi při mapování, provádějte zrychlení citlivě. Prudké zvýšení rychlosti zvedne příď, lodní šroub začne vytvářet bubliny a turbulence pod lodí a za zádí lodi. To sníží kvalitu signálu a ovlivní schopnost sonaru získávat čistá data 2D měření hloubky, v krajním případě vytvoří v mapových podkladech neměřitelnou oblast – tzv. „černou díru“.

3. Křižujte vodní plochu na sebe kolmými průjezdy, především v místech, kde se výrazně mění topografie dna. Pro co nejlepší a nejpřesnější výsledky mapování projíždějte vodní plochu v rovnoběžných a na sebe kolmých trasách.

4. Věnujte pozornost mapování menších oblastí. Častou snahou každého začátečníka je mapovat důkladně celou vodní plochu. Začněte mapováním důležitých lokalit, kde lze očekávat zajímavý průběh dna a s tím související výskyt ryb.

5. Mapujte při každém pobytu na vodě. Nejlepším způsobem vytváření kompletních map vodní plochy je průběžná činnost po delší dobu. Při vhodných příležitostech, třeba jen po půlhodině denně účelově nebo při jízdě na vybraná místa, volte takovou trasu, kterou ještě nemáte zmapovanou. Postupně tak můžete doplňovat tvar dna dříve neprozkoumaných míst.

6. Staňte se hrdým vlastníkem detailních map vašich oblíbených vodních ploch a tvůrcem nejlepších map ve vašem regionu! Ukažte všem kamarádům, co umíte! Mapy sdílejte s ostatními uživateli, vyměňujte si data i zkušenosti navzájem (viz odkazy na konci stránky).

http://www.normark.cz

https://www.humminbird.com

https://chartselect.humminbird.com/liveshare

V příštím čísle si objasníme práci se sonarovými daty a naučíme se je sdílet s dalšími uživateli.

BIOLOGIE RYB / Nemoci způsobené parazity – helmintózy

V tomto díle našeho seriálu si představíme choroby, které způsobují parazitičtí červi – tzv.

PODOUSTEV / Opomíjená bojovnice

Napadá vás občas, když tak sedíte u řeky, jak vypadala její obsádka v dobách, kdy do jejího ...
Naši partneři