Český Rybář

RS NA LIPNĚ PŘITVRDILA

/ Zajímavosti / Text: Miroslav Horáček / Foto: archiv RS Lipno Sever

Český rybář se na svých stránkách pravidelně věnuje dění kolem naší největší údolní nádrže. Pokud i Vy tuto problematiku sledujete, určitě víte, že na Lipně došlo v posledních letech k výraznému zhoršení kvality obsádky. Téměř tu vymizeli dravci a ubylo i ostatních druhů ryb. Ačkoli příčin je určitě více, na prvním místě je zcela nepochybně člověk.

 

Na Lipně stejně jako na většině našich velkých údolních nádržích se staly rybářské předpisy pro řadu jedinců jen bezcenným cárem papíru, ryby se lovily bez ohledu na dobu hájení a mnohdy i ve velkém počtu za účelem prodeje. Známou se stala například věta, že „sezona lovu dravců na Lipně končí 16. 6.“ Situace, která před nedávnem nastala – tj. obrovský propad početnosti nejcennějších druhů ryb, je už jen logickým vyústěním všeho, co se tu dlouhá léta dělo.

Mnoha lidem od úředníků ČRS až po běžné rybáře ale není osud Lipna lhostejný, a tak tu v současnosti platí celá řada opatření majících za cíl snížit tlak na rybí obsádku a umožnit jí určité zotavení. Ojedinělá je zejména úprava velikosti nástražní rybky. Ať je živá, nebo mrtvá, musí být větší než 20 cm a lov na část rybky je zcela zakázán. Toto pro řadu rybářů velmi nepopulární opatření má za cíl chránit mladší ročníky dravců, v první řadě candáta. Zároveň jsou zcela hájeny některé části nádrže (obvykle zátoky), a aby uvedená opatření nezůstala jen na papíře, zvýšila se i aktivita rybářské stráže. Většina jejích členů jsou rybáři, kteří mají svoje „jihočeské moře“ rádi a těžce nesou jeho úpadek. Velmi aktivní je letos zejména skupina porybných označovaná jako RS Lipno sever. Letos jsem se s některými z nich setkal, popovídal si s nimi o jejich nevděčné práci a jako správný publicista jsem je okamžitě požádal o rozhovor s tím, že nebudu nikoho jmenovat, pouze bych rád ukázal všem, kdo o to stojí, jaká je realita u vody. Jsem velmi rád, že mi pánové vyhověli, a dokonce poskytli i řadu autentických snímků ze svých zásahů. Na jejich žádost byl rozhovor zveřejněn napřed na internetovém serveru CHYTEJ.cz a upravená verze teď vychází i na stránkách Českého rybáře. Důvodem je seznámit co nejvíce rybářů se stavem panujícím na březích nádrže a vysvětlit příčiny letošního „zostření“ kontrol. Všichni zúčastnění se vzdali honorářů, které budou použity na nákup vybavení pro členy RS Lipno sever. Já osobně to beru jako pomoc lidem, jejichž práce si vážím.

Mezi rybáři se říká, že na Lipně se letos zpřísnila ostraha a vzrostl počet zabavených povolenek. Někteří rybáři to považují za správný krok, jiní to komentují s nelibostí. Můžete nám říct, jak je to doopravdy?

Ano, zpřísnila se kontrola povolenek a zvýšil se tlak na dodržování pořádku a rybářských předpisů. Některým rybářům se to skutečně nezamlouvá. Hlavně se ale jedná o ty, kteří rybářský řád nedodržují už z principu, o takové, pro něž Lipno představuje jen zdroj masa, a o pytláky bez povolenky. Na druhou stranu jsou rybáři, kterým není jedno, co se kolem vody děje, a větší četnost kontrol vítají. V současné době se počet rybářů vnímajících kontroly pozitivně podle našeho názoru zvyšuje.

Je pravda, že v loňském roce stoupl počet kontrol a rybářská stráž byla v postihování přestupků důraznější?

Ano, je to tak. V roce 2011 byla RS důraznější, přísnější a důkladnější při kontrolách. Kdo chce chytat, musí dodržovat předpisy, podobně jako je tomu na silnici. V předchozích letech docházelo pouze k ústním domluvám a jen pár závažných přestupků bylo řešeno odebráním povolenky. Rybáři si tohoto přístupu absolutně nevážili a neustále stavu zneužívali.

Co konkrétně Vás vedlo k tomu, abyste přitvrdili?

Nepoctivost a totální nerespektování pravidel rybolovu ze strany některých rybářů, kteří, jak sami tvrdí, mají všude známé a jsou přesvědčeni o své nedotknutelnosti. No a samozřejmě nám vadil trvalý nárůst počtu přestupků.

Mohli byste uvést nějaká čísla pro srovnání s minulými lety – např. počet kontrol, hodin strávených v terénu a množství odebraných povolenek?

Od 20. 4. 2011 do 30. 10. 2011 platí pro naši sedmičlennou skupinu RS Lipno Sever tato čísla: celkový počet kontrol 98 a každý člen strávil v terénu v průměru 325 hodin. Během této doby bylo zadrženo 117 povolenek, uděleno 98 písemných a ústních napomenutí a zjištěno 17 případů pytláctví (tj. lovu bez povolenky). Proti roku 2010 je to nárůst o 100 %, ale je to dáno hlavně tím, že i samotný počet kontrol se zvýšil o 100 %.

Za jaké přestupky obvykle odebíráte povolenky?

Za přestupky závažné nebo opakované. Většinou jsou to lov na více prutů než povolují předpisy, lov na rybičky menší než 20 cm, lov dravců v době hájení, ponechání si více než dvou kusů ušlechtilých ryb, vláčení za pomoci elektromotoru a nešetrné zacházení s rybou.

Můžete popsat některé konkrétní případy z poslední doby?

Případů je hodně a nelze všechny vzpomenout. Ale třeba poslední případ - rybář měl nahozeny 4 pruty na sumce a divil se, že není na Lipně povoleno lovit 24 hodin denně a na 4 pruty. Další rybář měl v půl druhé ráno 8 kaprů ve vezírku a ani jeden nebyl zapsaný.

Jak řešíte mírnější přestupky?

Mírnější přestupky se řeší domluvou (upozorněním) nebo napomenutím a zápisem do úlovkového lístku. Většinou se jedná o nezapsanou docházku, neukončenou docházku z předchozího dne, nezapsané kusy ryb, špatné datum docházky, nevylepenou podobenku v členském průkazu, psaní docházky obyčejnou (tj. snadno smazatelnou a přepisovatelnou) tužkou apod.

S jakým typem lidí máte největší potíže? Proslýchá se, že zejména Rusové žijící v Německu si u našich vod dělají, co chtějí?

Problémoví jsou všichni rybáři, kteří nečtou rybářský řád a zakoupením povolenky pro ně všechny povinnosti končí. O německých Rusech, kteří navštěvují Lipno v současné době, se dá říci, že se je pomalu daří převychovávat, protože jsou to vesměs jedny a ty samé party a postupně si na pravidelné kontroly zvykají. Samozřejmě narážíme i na arogantní, drzé, opilé a násilnické bandy, kdy někdy hrozí i to, že půjde o zdraví. Zatím k tomu ale nedošlo a snad v budoucnu ani nedojde. Ony dokonce i ty ruské party mezi sebou komunikují a většina nestojí o problémy. Smutné je, že čeští rybáři na tyto Rusy nadávají, ale mnohdy dělají přestupky stejné, ne-li horší. Co stěžuje práci RS s těmito bandami, je nefunkční systém vydávání hostovacích povolenek. Běžné je, že RS sebere v pátek večer hostovací povolenku německému Rusovi a on si v sobotu koupí jinou v jiné výdejně a pokračuje v nekalostech dál. Z pohledu rybářů je to sice finanční přínos pro svaz, ale pokud RS takovéhoto rybáře nechytne znovu, tak může způsobit daleko vyšší škodu, než je cena hostovací povolenky. Systém evidence hostovacích povolenek, který by zabránil novému vydání povolenky osobě, která se dopustila přestupku, by se měl ze strany svazu co nejdříve vyřešit. Jediný způsob, jak zastavit takovéhoto rybáře, aby alespoň nějakou dobu nepokračoval v nekalostech, je zadržení náčiní, které je pak předáno na městský úřad.

Setkali jste se už s agresivitou kontrolovaných, byli jste napadeni, někdo Vám vyhrožoval, případně něco poškodil?

Ano, s větším počtem přísnějších kontrol roste i riziko, že narazíte na agresory. Většinou jsou v opilém stavu, čímž jejich agresivita roste. Rybářská stráž je v jejich očích parta potížistů, která je jen buzeruje a požaduje po nich nesmyslné dodržování předpisů. Mnozí leckdy ani nemají ponětí, že jsou na rybách, válejí se různě po zemi, kolem nich se nachází nehorázný nepořádek. Nahozené pruty jsou absolutně bez dozoru a většinou nastražené na rybičku, přičemž pravidlo o minimální délce 20 cm se dodržuje jen zřídka. K verbálnímu napadení dochází velmi často. K fyzickému napadení letošní rok došlo pouze jednou a též došlo k poškození vozidla RS. Dotyčný si to určitě neuvědomil, ale tímto poškozením umožnil jedné partičce Rusů dělat další škody na Lipně, protože nemobilní RS nemohla v tomto případě zasáhnout.

Jak nesete skutečnost, že mnozí rybáři, jimž byla zabavena povolenka, ji mají během několika dní zpátky?

Pro RS je to znehodnocování její práce, a dokud se nezlepší legislativa zákona a ČRS nenastaví pořádný sazebník trestů pro rybáře-hříšníky, bude to nekonečný boj. Kdysi dávno takový sazebník trestů existoval a rybáři dobře věděli, co je čeká, když nebudou dodržovat pravidla. Bylo by třeba tento sazebník obnovit a zpřísnit tresty za lov na rybičku v době hájení dravců, za lov na více prutů a ponechání si více kusů ryb, než ukládá rybářský řád.

Zlepšilo se poslední dobou nějak vybavení RS na Lipně?

To ano. Zakoupením motorového člunu a dalšího vybavení pro skupiny RS. Uniformy, baterky, holínky a spousta jiných věcí pro usnadnění jejich práce.

Jak Vám ve Vaší činnosti pomáhá svaz, případně další orgány a instituce?

Svaz nám pomáhá právě zakoupením těchto materiálních prostředků, ale spolupráce by mohla být o trochu lepší, hlavně při řešení přestupků. Spolupráce s policií je oproti jiným letům podstatně lepší, což oceňujeme zejména při zásazích proti opilým bandám německých Rusů. Je nutné nastavit jasná a přísná pravidla pro Lipno (a nejen pro něj), ale při jejich nastavování by měla být přizvána RS, která má zkušenosti z praxe a bude pak dodržování těchto pravidel kontrolovat a vymáhat. Není ideální, aby takovéto předpisy vytvářel člověk od stolu, který nemá absolutně přehled o realitě u vody.

Jaké legislativní změny by Vám ulehčily práci a daly jí větší smysl?

Rozhodně lepší informovanost veřejnosti o změnách a výjimkách v rybářském řádu – právě tady na Lipně je jich dost. Zavedení sazebníku trestů za jednotlivé přestupky, který bude platit pro všechny organizace a ty se jím budou řídit. Ocenili bychom i větší flexibilitu a ochotu některých úředníků na úřadech zabývajících se přestupky. Vadí nám, když někteří z nich pohlížejí na RS jako na lidi, kteří jim přidělávají práci.

Jak se zdá, nemáte to lehké. Proč tuto práci vlastně děláte nebo co Vás na ní baví?

Lehké to skutečně není, je to náročné na čas a fyzickou kondici, protože kolikrát se za kontrolu ujde pěšky i 15 km. Tuto práci dělají lidé, jimž není osud jezera lhostejný, nechtějí dopustit, aby se Lipno úplně vydrancovalo a aby si u jezera každý rybář dělal, co chtěl. Takto výjimečný revír si zaslouží pořádnou ochranu, a pokud tomu nepomůžeme, budeme se za pár let koukat na prázdné jezero. Ono už do toho moc nechybělo. Právě to se snažíme rybářům vysvětlit, a to hlavně těm, kteří považují Lipno jen za zdroj masa. Ten, kdo bere rybařinu jako zábavu a koníček a není mu jedno, jestli se za pár let půjde k vodě jen koupat a rybařinu bude znát jen z vyprávění, tak pochopí, že se musí různí nepoctivci, kteří svým nesolidním chováním vrhají špatné světlo na všechny ostatní rybáře, oddělovat a musí jasně pocítit, že svévolné protiprávní jednání jim nebude trpěno.

Jak vidíte budoucnost rybařiny na ÚN Lipno?

Pokud by se měla zrušit opatření, jež jsou v současné době nastavena, tak by to byl poslední hřebíček do rakve. Naopak, alespoň na čas by měla na Lipně platit ještě přísnější pravidla, např. na 3 roky úplně zakázat lov candátů, omezit množství ponechaných kusů kapra na 50 ks za rok, zvýšit míru štiky alespoň na 60 cm, zrušit hájené trdliště bolena a povolit jeho neomezený odlov bez míry. Dál by bylo prospěšné zvětšit prostor hájeného rybího pásma v Kyselovské zátoce. Lipno v současnosti potřebuje pomoc a tím, že se bude stále drancovat, se mu nepomůže. Toto si musí rybářská veřejnost uvědomit.

Rád bych poděkoval členům RS Lipno sever za jejich čas a ochotu.

Na naší největší přehradě právě probíhá pokus změnit zaběhané pořádky a vytvořit z téměř vybitého jezera vodu se stabilní obsádkou dravců ve velikostech, které si mnozí z nás ještě pamatují. Kromě nalezení optimálních opatření majících nastolit obrat k lepšímu a jejich uvedení do praxe je ale samozřejmě nutná i důsledná kontrola jejich dodržování. Zdá se, že na Lipně se i v tomto ohledu mění situace k lepšímu.

 

MAPOVÁNÍ SE SONAREM / 1. část: Mapujte a sdílejte!

Každý uživatel sonarové techniky, ať již rybář, milovník rekreační plavby, nebo aktivní potápěč, ...

BIOLOGIE RYB / Nemoci způsobené parazity – helmintózy

V tomto díle našeho seriálu si představíme choroby, které způsobují parazitičtí červi – tzv.
Naši partneři