Český Rybář

UČÍME SE ZÁKLADŮM RYBOLOVNÉ TECHNIKY

/ Jak se stát rybářem / Text: Tomáš Lotocki / Foto: autor

Je určitě dobře, že v poslední době stoupá zájem o Zlatou udici, dnes již legendární soutěž, v níž se týmy mladých rybářů z celé republiky utkávají v rybářské teorii i praxi.

 

Kromě přírodovědných znalostí, otázek z podmínek výkonu rybářského práva, rybářské legislativy a praktického lovu ryb na plavanou je důležitou součástí Zlaté udice i rybolovná technika (zkráceně RT), a to jak její teoretická, tak i praktická část.

Co je to rybolovná technika?

Rybolovná technika neboli casting, má mezi všemi podobami sportovního rybolovu zcela zvláštní a specifické postavení. I když totiž závodník v rybolovné technice vypadá na první pohled jako každý jiný rybář (má prut, naviják, vlasec či muškařskou šňůru), nemíří s tímto náčiním k řece nebo rybníku, ale na fotbalové hřiště, kde neloví ryby, ale body. Nedá se ale říct, že rybolovná technika nemá s aktivním lovem ryb nic společného. Všichni víme, že kdo chce být úspěšný lovec, musí se především naučit zacházet se svým rybářským náčiním. Kdo umí přesně a cíleně nahazovat, chytá ryby, kdo to neumí, leda tak veverky na stromě.

A protože člověk (a rybář zvlášť) je tvor soutěživý, napadlo ho, že by se v ovládání rybářského náčiní mohl začít poměřovat i mimo vodní živel. A tak vznikla speciální sportovní disciplína – rybolovná technika. Nutno říct, že tento sport má u nás více než sedmdesátiletou tradici a naši závodníci vždy patřili k absolutní světové špičce. Vzpomeňme tu např. Ivana Zelenku, Karla Světelského či legendární Mgr. Věru Čapkovou, která za svoji dlouhou kariéru získala celkem 67 medailí z evropských a světových šampionátů.

Jak se soutěží?

Oficiální soutěžní řád obsahuje celkem 9 disciplín. Soutěží se v jednotlivých disciplínách, pětiboji, sedmiboji a muži i v devítiboji. Disciplíny se dají rozdělit na zátěžové (soutěží se s klasickým smekacím navijákem a zátěží – tzv. kapkou) a muškařské (soutěží se s muškařským náčiním). Dále se dají disciplíny rozdělit na terčové (hází se na přesnost na různé typy terčů) a dálkové (hází se do dálky do předem vytyčené výseče). Mezi juniory a i v územních a národních kolech Zlaté udice se soutěží pouze v pětiboji. Ten obsahuje tyto dílčí disciplíny:

DISCIPLÍNA Č. 1 - MUŠKA NA CÍL (SKISH) - závodník stojí na vyvýšeném pódiu a snaží se muškou zasáhnout terče naplněné vodou vždy v předem určeném pořadí,

DISCIPLÍNA Č. 2 - MUŠKA DO DÁLKY JEDNORUČ - při této disciplíně se závodník snaží z vyvýšeného pódia hodit muškou co nejdál – časový limit je 6 minut.

 DISCIPLÍNA Č. 3 - ZÁTĚŽ NA PŘESNOST (ARENBERG) - závodník se pohybuje po pěti stanovištích umístěných v různých vzdálenostech od cíle. Na každém stanovišti má dva hody vždy určitým způsobem (pod rukou, zprava, přes hlavu, zleva, libovolně). Cílem je trefit terč - plachtu se soustřednými kruhy. Zasažením středu plachty získává závodník 10 bodů, dále od středu 8, 6, 4 a 2 body.

DISCIPLÍNA Č. 4 - ZÁTĚŽ NA CÍL (SKISH) - závodník se snaží libovolným stylem zasáhnout zátěží 5 žlutých terčů o průměru 0,76 m. Hází se z různých vzdáleností, na každý terč dvakrát ve dvou sledech (tedy celkem 20 hodů), přičemž soutěžící stojí za startovním prkénkem a pohybuje se po stanovištích. Za každý zásah terče získává závodník 5 bodů. 

DISCIPLÍNA Č. 5 - ZÁTĚŽ DO DÁLKY JEDNORUČ - závodník musí v limitu 1 minuty odhodit zátěž co nejdále do určené výseče. Má na to 3 pokusy, započítává se nejdelší hod.

Byli jsme se podívat

S Českým rybářem jsme se byli podívat na finálových závodech Moravského (a zároveň i českého) poháru, které se uskutečnily 3. října na fotbalovém hřišti ve Velkých Pavlovicích na jižní Moravě. Závody byly v podstatě vyvrcholením celé letošní sezony a kromě prakticky kompletní české špičky se jich zúčastnili i sportovci ze Slovenska a Polska. Na pět desítek účastníků soutěžilo v kategoriích juniorek, juniorů, žen a mužů. Junioři a ženy absolvovali pětiboj, muži si k pětiboji přidali i sedmiboj.

Organizátorům i sportovcům přálo počasí, a tak bylo k vidění mnoho hodnotných výkonů. My se pak mohli zblízka a na vlastní oči přesvědčit, jak náročný je tento sport nejen po stránce technické, ale i psychické (soustředění), a dokonce i na fyzickou kondici. Na závěr se sluší doplnit, že kategorii mužů ovládl v pětiboji i sedmiboji Tomáš Lexa z Prahy, mezi ženami byla nejúspěšnější Jana Brončková z Ostravy, v kategorii juniorů zvítězil Jan Weitz z Mostu a v kategorii juniorek Kateřina Marková z Písku.

Ukázka několika otázek ze znalostí rybolovné techniky, které se objevují v soutěži Zlatá udice:

U disciplíny č. 1 muška terče musí mít šňůra minimální délku:

a) 15 m

b) 13,5 m

c) 12 m

Při disciplíně muška terče se zásah hodnotí:

a) 4 body

b) 5 body

c) 6 body

Disciplína č. 4 - zátěž terče má háziště:

a) 5 terčů o průměru 0,76 m

b) 3 terče o průměru 0,76 m

c) 5 terčů o průměru 0,70 m       

Bodování disciplíny Arenberg je:

a) 10 - 8 - 6 - 4 - 2

b) po 5 bodech

c) 6 - 4 - 2 - 1

(správné odpovědi: b,b,a,a)

 

MINISLOVNÍČEK RYBÁŘSKÝCH POJMŮ / Plavaná (2. část)

V minulém dílu našeho seriálu jsme se věnovali rybářským pojmům z oblasti plavané, ...

MINISLOVNÍČEK RYBÁŘSKÝCH POJMŮ / Plavaná

Mačovka, dělička, angličák, forpas,… Většina z Vás asi tuší, že tyto pojmy jsou tak či onak spojeny ...
Naši partneři