Český Rybář

ŠTIKY Z MĚLČIN

/ Přívlač / Text / Steve Phillips | Foto / autor | Překlad / Ivan Finta

Lev nikdy nepřebývá daleko od zeber! Toto pravidlo (s lehkou úpravou) můžeme aplikovat prakticky na jakéhokoli suchozemského či vodního predátora. Všichni se totiž snaží držet v dosahu zdroje potravy, což je základním předpokladem přežití v jejich životním prostředí. Štiky nejsou výjimkou, takže zkušený rybář po nich vždy pátrá tam, kde se pohybuje jejich přirozená potrava.

A tak se jednoho krásného letního dne testovací rybář značky Rage Gary Edmonds prodírá kopřivami i ostružiním a pozoruje okolí. Polarizační brýle mu dovolují rozeznat pod hladinou hejna perlínů a plotic v křišťálově čisté vodě pískovny před ním. Jedná se o lokalitu se značně proměnlivou hloubkou. Dno je členité, hrbolaté, se spoustou zlomů z mělčích písčitých lavic do hlubiny. A právě mělčiny zajímají Garyho nejvíce. V prohřáté vodě se totiž zdržuje nejvíce rybek, což do těchto oblastí zákonitě přitahuje i dravce. Štiky vyhledávají úkryty poblíž písečných lavic, odkud ze zálohy útočí na rybky, které připlují do jejich blízkosti. „Abyste byli při lovu úspěšní, musíte nalézt právě partie s úkryty, u kterých štiky číhají na svou šanci,“ vysvětluje Gary, zatímco nahazuje nástrahu.

Na rozdíl od chladných měsíců, kdy se rybky drží těsně u sebe v určitých hlubších místech, bývají v létě rozptýlené po celém revíru a jejich lokalizace není tak jednoduchá. Rybář proto musí postupným vějířovitým nahazováním propátrat co největší vodní plochu. I proto Gary vyráží k vodě jen s lehkou výbavou a každému místu „věnuje“ tak 10–15 hodů, než vyrazí k dalšímu. Pokud se na místě nachází štika a aktivně loví, většinou těch pár náhozů stačí, abychom ji vyprovokovali k útoku. Proto je velmi důležité pozorovat okolí, a když vidíme známky aktivního lovení (vyskakující rybky apod.), můžeme se na místě zdržet i déle. Hlavně musíme házet a chytat.

Gary vždy vějířovitým nahazováním systematicky propátrává lovné místo. Nahazuje, kam až to jde, a zvolna přitahuje nástrahu, takže štika lovící v sektoru ji dobře vidí. Přitom se ale vyplatí pečlivě sledovat okolí, protože můžeme objevit nejrůznější překážky, u kterých dravci s oblibou stávají, využívajíce své zbarvení jako maskování. Pokud takové místo odhalíme, mělo by několik hodů směřovat právě tam. Výbornými úkryty jsou trsy vodních rostlin či stulíková pole, kde se štiky skvěle maskují na rozhraní světla a stínu, takže bývají pro potenciální kořist téměř neviditelné.

Důležitým aspektem na každém lovném místě je, jaký má predátor rozhled po okolí. Zrak štiky je vynikající a dravec na něj hodně spoléhá. Naši nástrahu taženou těsně pod hladinou uvidí predátor stojící u trsu rostlin na dně v metrové hloubce velmi zřetelně. Může se stát, že vystartuje ode dna a dychtivě ji popadne v zuřivém útoku, nebo ji okázale a nedůvěřivě ignoruje. Prezentace nástrahy v mělčích partiích bývá někdy problematická. Vždy je dobré vyzkoušet několik způsobů oživování nástrahy a sledovat, při kterém vyprovokujeme dravce k útoku. Zásadní je zjistit, při jaké rychlosti vedení štiky reagují a také v jaké hloubce se nástraha pohybovala, když přišel záběr. Někteří rybáři tvrdí, že důležitá je i barva, ale já jsem přesvědčen, že pokud je predátor na lovu, mnohem víc bude záležet na rychlosti, způsobu vedení a hloubce, ve které se nástraha pohybuje. To jsou aspekty, které ovlivní čas, po který si dravec může nástrahu před útokem prohlédnout, ale také to, zdali budeme při přitahování sbírat trsy trávy, listů apod.

S ohledem na tyto skutečnosti se Gary musí rozhodnout, jaké nástraze dá při lovu přednost. A volba tentokrát padla na gumovou rybku Replicant Shallow v délce 18 cm. Jak už název naznačuje, je tato nástraha určena primárně pro lov v mělčích partiích, kde pracuje těsně pod hladinou i při pomalém vedení. Háčkový systém je navíc oddělitelný od těla, což znamená, že po záseku se gumový skelet odpojí a jeho hmotnost nebrání zdolávání. S touto gumovou imitací snadno kontrolujete rychlost vedení s ohledem na hloubku, ve které chcete chytat. Standardní Shallow Rep se po náhozu rychle potápí a to je vlastnost, kterou často využijete, protože ho vodním sloupcem zvednete ode dna pod hladinu, kde už mu udělíte pohyb, jaký potřebujete.

Pokud by dravci vyžadovali rychlejší vedení nástrahy, v záloze bude další zbraň, se kterou můžete prochytávat libovolnou část vodního sloupce. Gumová rybka Pro Grub (vel. 16 cm) má speciálně tvarovaný ocásek, který pracuje skvěle, ať už použite standardní jigovou hlavičku, nebo speciální se zavrtávací spirálkou, a jen málokdy unikne pozornosti hladového dravce.

Ale pojďme zpět k pískovně. Pro tuto lokalitu s čistou vodou padla Garyho volba na verze nástrah v Super Natural zbarvení. U Shallow Repu má oblíbený vzor Zander, což je vyvedená imitace candáta s kopytem. Před nástrahu samozřejmě musí umístit lanko Rage 19

Strand Wire (jdeme přece na štiky), které připevní na 60lb pletenku. Co se prutu týče, do akce půjde oblíbený Rage Terminator Pro Soft & Swim s vrh. zátěží 20–60 g.

Po proházení prvního štontu bez jediného kontaktu se lovec soustředil na místo, kde od břehu vybíhá písčitá kosa, která se z obou stran láme do slušné hloubky. Při třetím hodu a pomalém tažení podél zlomu náhle hladina doslova explodovala pod útokem štiky, která divoce zhltla nebohý Replicant. Zásek seděl a po několikaminutovém souboji Gary soupeře přitáhl ke břehu, kde ho zručně podebral. Štika nebyla velká (odhadem nějaké 3 kg), ale bojovala statečně. „Tahle zubatá stála v typickém postavení u zlomu, které ji umožňilo klasický útok ze zálohy,“ vysvětloval Gary. První ryba pak putovala zpět do vody a my jsme se přesunuli k dalšímu místu.

Po několika neúspěšných hodech se rybář rozhodl vyměnit Replicant za Pro Grub. Verze Super Natural byla osazena 15g jigovou hlavičkou, která je ideální, když chcete zkoušet, jak budou štiky reagovat na různé rychlosti navíjení. Pro Grub se ale dravcům vůbec nelíbil, a tak po proházení několika míst putoval zpět do krabičky a nahradil ho úspěšnější Shallow Rep.

„Myslím, že dnes to bude hlavně o pomalém vedení, ale nesmí být moc strojové. Replicant je skvělý, když mu při stahování sem tam dáte pauzu a pak ho oživíte nějakým poskokem nebo lehkým poškubnutím,“ uvažoval Gary. Pokračoval v lovu a po prochytání několika míst jsme se v pravé poledne dostali do malé zátoky. Zhruba uprostřed se skvěl trs vodních travin, kolem kterého padalo dno do hloubky. Naprosto klasický flíček, kde by mohla v záloze číhat nějaká mělčinová zubatá. Nástraha dopadla za ostrůvek rostlin, Gary ji okamžitě zvedl a táhl těsně vedle trávy a jakési větve trčící nad hladinu. Náhle vystříkl gejzír vody a pletenka se rozběhla vodou do strany. „Tak tahle bude lepší,“ procedil Gary mezi zuby hned po záseku. Voda stříkala na všechny strany, když ryba v mělké vodě vyskakovala divoce nad hladinu ve snaze zbavit se háčku. Díky odpojovacímu háčkovému systému se jí to nedařilo, a tak po několika minutách vše skončilo, když mohutné tělo dravce vklouzlo do podběráku. Štika byla ve vynikající kondici a její hmotnost jsme odhadovali přes 10 kg. Vypínací systém pracoval přesně dle Garyho představ a háček seděl v tlamce perfektně.

Ještě v průběhu souboje vyskakovaly v okolí ostrůvku travin nástražní rybky a v hrůze prchaly před domnělým útokem dravce. To dokazovalo, že rybář dobře přečetl vodu a přesně odhadl místo, kde se zdržovala potenciální kořist, a tudíž i predátor. Po vyháčkování a pořízení několika fotografií držel Gary štiku dlouho v příbřežní mělčině, aby „nabrala dech“ po vyčerpávajícím souboji. Odměnou mu byla sprcha vodní tříště, když dravec nakonec mocně máchl ocasem a zmizel v hlubině.

TIP: Opatrné zacházení s rybou

Lov štik v mělkých partiích revírů je opravdu vzrušující způsob rybaření, při kterém zažijete divoké útoky na vaši nástrahu, tvrdé souboje i nervydrásající momenty v průběhu zdolávání. Zvláště v letních vedrech proto myslete na své šupinaté soupeře a věnujte jim náležitou péči. Netrapte je zbytečně dlouhým pobytem mimo vodu a po souboji, do kterého dá ryba většinou všechno, nechte dravce odpočinout a nabrat síly buďto v podběráku, nebo tak, že je podržíte v mělké vodě u břehu. Nic vám to neudělá a rybám to prospěje!

SUMČÍ PŘÍVLAČ / otázky a odpovědi (3. část)

Dodnes se s bratrem přeme, který způsob přívlače je na sumce lepší.

TĚŽKÁ NÁLOŽ / lov candátů ve studené vodě

Když se řekne lov candátů v zimě, má člověk okamžitě před očima různé vertikální taktiky a předevš&iacu ...
Naši partneři