Český Rybář

FEEDER A VŠE O VNADĚNÍ / Míchání vnadicích směsí do krmítek pro stojaté vody

/ Feeder / Text: Milan Tychler / Foto: autor

Jestliže jste se jednou rozhodli pro lov feederovým prutem, pak zcela jistě počítáte s tím, že během tohoto lovu budete používat také krmítka. Na trhu najdete několik typů a ne do všech se připravují směsi stejně. Pokud tedy připravujete vnadicí směs do krmítka, je třeba si ujasnit několik věcí, abyste připravili směs naprosto perfektně a vyhnuli se nepříjemným problémům, například takovým, že směs nevypadává z krmítka a nepracuje, jak má a jak by mohla.

 

Nejběžnějším krmítkem při lovu feederem je klecové krmítko se zátěží a s otevřenými konci. Tato krmítka se používají jak na vodách stojatých, tak tekoucích a mají opravdu široké pole působnosti. Jejich pomocí dostanete na loviště vnadicí směs, partikl, pelety i živou složku. Klece mohou být zhotoveny z plastu, ale mnohem častěji se setkáváme s drátěným pletivem v různých variantách. Různá může být také jejich velikost a tvar. Obvykle vidíme krmítka válcovitého tvaru, ale mohou mít také průřez půlkruhový, čtvercový, obdélníkový, ba dokonce i trojúhelníkový. Plošší tvary jsou častěji využívány na tekoucích vodách.

Pro otevřené klecové krmítko mícháme směs především s ohledem na typ vody. V tuto chvíli pomineme jakoukoli cílovou rybu a zaměříme se především na to, jakou konzistenci by měla mít směs připravená pro toto krmítko na stojaté vodě.

První zásadou je, že do klecového krmítka připravujeme směs spíše polosuchou než mokrou. Směs tedy vlhčíme poměrně málo a počínáme si při tom velmi opatrně. Velmi mnoho směsí má spojenu soudržnost přímo úměrně s množstvím přidané směsi. Větší provlhčení znamená větší lepivost, a tomu se můžeme vyhnout jen dvěma způsoby. Za prvé – vybrat směs určenou speciálně pro krmítka, a za druhé – vlhčit opravdu málo a pomalu.

Další zásadou je to, že se do směsi snažíme dostat co největší množství vzduchu. K tomu nám pomohou pouze dvě věci – hrubé síto, přes které provlhčenou směs třeba i několikrát během míchání propasírujeme, a to, že vždycky mícháme vnadicí směs v opravdu prostorné nádobě. V čím menší nádobě mícháme, tím větší je pravděpodobnost, že z ní při malých zkušenostech uděláme spíše nepoužitelné lepidlo než dobrou směs do krmítka. Proč tohle všechno? Je to jednoduché. Vzduch uzavřený ve vnadicí směsi velmi napomáhá správnému rozpadu a jejímu plynulému uvolnění z krmítka. Díky sítu bude směs více kyprá a jednolitá, bez jakýchkoli hrudek. Jinou možností je použití akuvrtačky a míchací metly. S pomocí této vymoženosti míchají závodníci směsi před závodem, protože je to při přípravě většího množství směsi mnohem pohodlnější. Nicméně, když jdeme někam na ryby, nepřipadá mi vhodné, že by se měl někde v přírodě při míchání krmení ozývat zvuk akuvrtačky. Možná Vám použití síta připadá zbytečné a nemáte chuť tahat se k vodě s touto pomůckou, ovšem rozdíly v práci vnadicí směsi a pak i v konečných výsledcích jsou natolik markantní, že to opravdu stojí za to.

Zcela jednoduchý postup při míchání vnadicí směsi do krmítka je takový: směs spolu s případnými dalšími suchými složkami nejdříve ze všeho dobře promícháme nasucho a teprve potom přidáváme tekutinu. V našem případě je to voda, popřípadě voda doplněná tekutými atraktanty. Pokud přidáváme tekuté posilovače, pak je opravdu nejlepší způsob, jak to udělat, přidat je do vody, kterou vlhčíme vnadicí směs. Jedině tak zajistíme zcela rovnoměrné ochucení směsi a nasáknutí všech částeček atraktantem. Tekutinu přidáváme do směsi pomalu a za stálého míchání do té doby, než po lehčím smáčknutí drží směs tvar. Musí se ale dát snadno rozemnout do sypkého stavu, aniž by zanechávala hrudky. Teď necháme směs zhruba 10 minut odpočívat. Ta pomalu absorbuje tekutiny a my si zatím můžeme připravovat třeba nářadí k lovu.

Po deseti minutách zjistíme, že směs hodně vyschla. Rychle ji promícháme a poprvé propasírujeme přes síto. Síto použijeme hrubé, s oky asi 6 x 6 mm. Pak zase pomalu mícháme a přidáváme tekutinu až do té doby, než se nám bude zdát, že má směs takové vlastnosti, které potřebujeme. Hned ji zase prohodíme přes síto a necháme chvíli stát. Některá směs už bude v tuto chvíli vhodná k použití, ale některou budeme muset po chvíli ještě malinko přivlhčit. Ideální je použít na poslední dovlhčení rozprašovač. Poslední fází míchání by ale mělo být vždy použití síta. Pamatujte si jednu věc – čím více se blížíme ke konečné fázi míchání, tím opatrněji si počínáme při přidávání tekutin. Neuváženým přiléváním vody můžeme všechno naprosto pokazit a celá snaha pak přijde nenávratně vniveč. Jakékoli nastavování suchou směsí už nebude nikdy to správné.

Do hotové směsi můžeme dále podle potřeby přimíchat drobný partikl, pelety a samozřejmě masné červy a kukly. Rychlost uvolnění takto připravené směsi z krmítka je možné ovlivňovat tím, jak silně ji v krmítku umačkáme, přičemž bude rozhodující, v jaké hloubce hodláme lovit. Čím větší bude hloubka, tím silněji je třeba směs v krmítku smáčknout, aby při propadání od hladiny ke dnu zůstala v krmítku a nevytrousila se všechna cestou. Snadno se tak může stát, že příliš slabým smáčknutím směsi zvedneme ryby do sloupce a záběrů ze dna pak přijde minimálně. To je zcela běžná chyba, kterou si mnoho nezkušených rybářů prakticky ani neuvědomí.

Příliš silně smáčknout směs ale také není správně. Jestliže se směs lehce neuvolní hned po zaseknutí, může vypadávat při přitahování krmítka i několik metrů a většina jí prakticky zůstává mimo Vaše loviště. Ryby se mohou soustředit jinde a záběrů je pak také přirozeně méně. Proto si vždycky udělejte jednoduchý test. Po nahození a dopadu krmítka na dno počkejte deset vteřin a pak zasekněte. Krmítko musí být hned prázdné!

Druhým typem používaným na stojatých vodách je otevřené krmítko typu Method Mix. Existuje jich opravdu mnoho. Od různých drátěných spirál a olověných odlitků (jak s vodicí plastovou trubičkou, tak i bez ní) až po pro náš klasický lov nejlépe použitelná krmítka žebrová. Tato krmítka odvádí skvěle svou práci a velmi dobře létají, což je jejich velkým plusem oproti klasickým klecovým krmítkům. S krmítky Method Mix se loví obvykle s krátkými návazci a nástraha se ukrývá těsně pod povrch vnadicí směsi. Při letu se tak nemůže nic zamotat a vyhneme se tak i atakům menší nástrahy drobnými rybami během jejího klesání ke dnu. Tato krmítka se používají téměř výhradně při lovu kaprů, popřípadě velkých cejnů.

Vraťme se ale zpět k vnadicím směsím. Do krmítka klidně můžeme použít jakoukoli směs určenou k lovu pro stojaté, popřípadě pomalu tekoucí vody. Ty jsou nejčastěji označované jako Lake či Canal and Lake. Velmi často se jedná o směsi základní, které se pak doplňují další směsí zaměřenou na cílové ryby, ale nemusí to být pravidlem. Jsou směsi připravené například pro lov cejnů na tekoucí vodě a pak pro lov cejnů na vodě stojaté. Vyberte proto tu správnou, protože namíchat lepivou směs, určenou pro tekoucí vodu do krmítka na stoják, by byla opravdu velká chyba. Některé směsi mají široké pole působnosti a fungují dobře jak na cejny, tak třeba na plotice, kapry i líny. Ovšem po přidání další směsi na cílovou rybu pak získáte vynikající směs pro konkrétní druh, o který Vám právě jde (například kapra či cejna).

Vynikající směsi jsou také ty označované jako Specimen. Jsou velmi univerzální, nutričně hodnotné, použitelné na všech typech vod a právě u těchto směsí velmi záleží na správném navlhčení. Speciálně pro krmítka jsou určeny směsi označované jako Feeder a také Method Mix. Většina feederových směsí je také univerzálních a použitelných při mnoha příležitostech. Pozor tedy na vlhčení, a když je „odlehčíte“ nějakou směsí vysloveně pro stojatou vodu, bude to jen dobře.

Method Mix směsi určené do krmítek mají tu vlastnost, že docela dost lepí, ale zase se rychle rozpouští. Jsou proto vhodné i do otevřených krmítek a k hodům na větší vzdálenosti. Method Mixy mají navíc poměrně hrubou granulometrii, nutričně jsou velmi hodnotné a hodí se proto k lovu velkých ryb, zejména kaprů. Mnoho směsí se dá mezi sebou poměrně dobře míchat, čímž můžeme výsledný produkt celkem slušně ovlivňovat a připravit si tak přesně to, co momentálně potřebujeme a chceme. Pro stojaté vody ale bude vždycky platit jediné – směs se musí opravdu snadno uvolňovat z krmítka v co nejkratším čase po dopadu na dno. Pro představu uvedu příklady míchání vnadicích směsí pro různé použití:

1.

1 díl SILVER X CANAL AND LAKE ORIGINAL a ½ dílu SILVER X BREAM ORIGINAL, 1 díl XL CARP PELLETS 2 mm. Směs doplníme o XL LIQUID SWEET MOLASSES a XL LIQUID BRASEM. Pro doplnění dále přidáme masné červy a kukly.

Naprosto typická směs pro lov velkých cejnů na stojaté vodě a je použitelná také pro lov v pomalu tekoucí vodě. Canal and Lake je vynikajícím základem a půl dílu směsi Bream ji pak posunuje více pro lov této cílové ryby. Sladká melasa a Liguid Brasem zvýrazňují sladkou chuť, kterou cejni milují. Drobné Carp pelety spolu s červy a kuklami pak drží ryby na místě po velmi dlouhou dobu. Směs je potřeba vlhčit opatrně, neboť je univerzální, což se můžete snadno dočíst na obalech. Z krmítka se uvolňuje snadno, zanechává velmi příjemnou sladkou vůni a lehký zákal na místě vnadění. To všechno cejnům naprosto vyhovuje.

2.

1 díl SILVER X METHOD-MIX CARP, ½ dílu SILVER X CARP GROUNDBAIT-MATCH GREEN, ½ dílu MONSTER TIGER NUT PELLETS 4 mm, XL LIQUID SCOPEX, MĚKKÁ KUKUŘICE

Tato směs nemá jiný cíl, než spolehlivě přilákat na loviště co nejvíce kaprů. Method-mix je určený pro lov s otevřeným krmítkem, a to dovoluje poměrně dlouhé hody, takže nebudeme odkázáni pouze na loviště blízko břehu, kde se mohou cítit větší ryby rušeny. Tato směs je nutričně velmi hodnotná a přidáním zelené závodní kaprové směsi podtrhneme přírodní komponenty, ze kterých jsou obě směsi vyrobeny. Pelety z Tygřích ořechů jsou pro kapry pochoutkou a jejich sladkost podporuje i Liquid Scopex. Spolu s měkkou kukuřicí je to ideální kombinace pro lov kaprů. Směs vlhčíme pomalu a nemusíme se bát ji v krmítku více stlačit, protože se velmi dobře rozpadá.

3.

1 díl SWIM STIM MATCH SWEET FISHMEAL GROUNDBAIT, ½ dílu SILVER X FEEDER-EXPLOSIVE MIX, XL LIQUID TUTTI FRUTTI, masní červi, pinkie

Jestliže chceme v krátkém čase nachytat velké množství ryb a příliš nám nezáleží na jejich velikostech, pak je výše uvedená receptura jednou ze základních pro tento lov. Vnadicí směs Swim Stim Match Sweet Fishmeal Groundbait je v tomto ohledu jen těžko porazitelná a v kombinaci s výbušnou konopnou feeder směsí jen stěží najde konkurenci. Sladká směs s lehkou rybinou v kombinaci s konopnou, podpořená sladkým Tutti Frutti a drobnými červy je zkrátka jednička. Směs se míchá velmi snadno a z krmítka přímo vystřeluje. Pro krmítko není nic typičtějšího.

 

S JEDNÍM PRUTEM...

Pro rybářské eso Bena Townsenda jsme tentokrát měli zajímavý úkol, a to lovit na neznámé ...

ZÓNA PAREM / zaměřeno na ty největší

Řeka se pomalu a pozvolna klikatí skrze pole. Sedím v zelené trávě, vychutnávám si sluneční ...
Naši partneři