Český Rybář

FEEDER A VŠE O VNADĚNÍ / Lov na stojaté vodě s pomocí Stick Mixu

/ Feeder / Text: Milan Tychler / Foto: autor

Pomocí feederového prutu lze velmi účinně a cíleně lovit kapry, a to nejen ty malé, ale i pořádné kusy. Není na tom nic složitého, jen se musíte svou technikou a strategií maličko přiblížit opravdu specializované kaprařině. To znamená zvolit silnější pruty, pevnější vlasce, větší navijáky a zátěže.

 

Koncové sestavy budou těm kaprařským hodně podobné a mnohdy zcela totožné. Je třeba rovněž opustit vnadicí směsi pro plavanou a zaměřit se více na pelety, drobnější boilie a také vyzkoušet speciální směsi s názvem STICK MIX, o kterých chci právě dnes hovořit.

Směsi Stick Mix patří k těm nejúčinnějším na trhu. Pro jejich výrobu jsou použity stejné komponenty, ze kterých se vyrábí to nejlepší boilie a pelety. Přestože tyto směsi vypadají téměř totožně jako mnoho jiných používaných pro běžné vnadění, jsou jiné. Nepoužívá se žádné velké množství k masivnímu vnadění lovného místa, ale pouze malé porce v PVA sáčku nebo v PVA punčoše (také v Metod mix krmítkách), což postačí na to, aby byl probuzen zájem ryby a ta sebrala nástrahu ležící v těsné blízkosti porce Stick Mixu, který bývá velmi výrazný. K přilákání ryb však v žádném případě nepostačí jen silné aroma. Při výrobě STICK MIX směsí je naprosto nezbytné použít ty nejkvalitnější, nutričně hodnotné suroviny plné esenciálních aminokyselin. Jsou to suroviny naprosto totožné jako při výrobě toho nejkvalitnějšího boilie a pelet.

Směsi se používají přímo z originálního balení tak, že malé množství nasypete do PVA sáčku nebo punčochy a tuto porci krmení nahodíte pomocí prutu spolu s nástrahou do loviště. PVA materiál se rozpustí a Vaše nástraha (nejčastěji peleta nebo boilie) leží v těsné blízkosti vnadicí směsi, takže je rybami snadno a rychle nalezena. Jestliže se nechcete zatěžovat PVA materiály, použijte směs do krmítka a výsledek bude hodně podobný za předpokladu, že použijete velmi krátký návazec a selektivní nástrahu. Boilie i pelety mají tu výhodu, že působí selektivně na malé ryby a tím se jejich záběry omezí nebo zcela vyloučí. Jestliže chcete STICK MIX ještě více zatraktivnit, přidejte do něho další malé pelety nebo drcené větší pelety či drcené boilie i přesto, že jej Vaše směs už obsahuje. Pro tyto účely používám speciální drtičku na pelety a boilie a této drti přidávám do směsi tolik, kolik se jí tam vejde. Čím je směs hrubší, tím lépe pro větší ryby. Pro ještě větší zatraktivnění této bohaté směsi jsou určeny tekuté atraktanty. Přidáváme je v malém množství do směsi bez použití vody.

Metoda lovu s malými balíčky či krmítkem naplněným směsí Stisk Mix je velmi účinná na často a silně prochytávaných vodách tam, kde se ryby k většímu množství potravy na dně chovají podezřívavě, protože mají s těmito místy nepříjemné zkušenosti. Podobné strategie je možné využít i tam, kde silněji vnaděná místa vždy přilákají velké množství drobných ryb a ty větší se nemohou k nástraze dostat. Správně zvolené místo, malá porce výrazné návnady a drobnější nástraha umístěná mimo háček už dokázaly přivést ke břehu mnoho pořádných ryb.

Ale zvolit správně místo, na které hodláte položit svou nástrahu, je obyčejně větší problém - mnohem větší, než zvolit ten nejvhodnější mix. V této věci Vám nejvíce pomůže znalost reliéfu a povahy dna. Ideální dno je spíše tvrdší než měkké, ale není to až tak vyhraněné. Menší nános sedimentu nevadí. Členitější dno je lepší než velké ploché pláně, ale na mnoha vodách opravdu není nic, čeho bychom se mohli chytit. Mnoho revírů má dno ploché jako ve vaně a rozhodnutí o místě, na které chceme položit svou nástrahu, nám dělá vrásky na čele.

Tuto skutečnost řeším různě a mám pro to svá pravidla. Na malých a poměrně frekventovaných vodách se snažím nahazovat co možná nejdál, abych dostal krmení a nástrahu do klidové zóny, protože je pravděpodobné, že právě tam se budou zdržovat i velké ryby. Na malých i velkých vodách, které jsou frekventované málo, si práci usnadním a lovím v těsné blízkosti břehu tam, kde se dno svažuje co nejprudčeji anebo je tam největší hloubka. Taková místa obyčejně poznáte podle špatně přístupných a vysokých břehů a také podle toho, že se tam příliš mnoho rybářů nepohybuje. Takových míst je ale opravdu žalostně málo. Možná někdy budete muset házet nepohodlně pod stromy, možná bude nutné házet doprava či doleva složitě podél břehu, ale věřte, že se to vyplatí. Dobrá místa jsou také pochopitelně v blízkosti různých překážek v podobě spadlých stromů, větví a podobně a také poblíž vodních rostlin a pásů rákosu. Možná to chvíli potrvá, ale když budete důslední, časem si na každé vodě najdete několik „horkých“ míst, kde se vyplatí čekat na větší ryby.

Nejběžněji používaná feederová koncová sestava pro tento způsob lovu je klasická průběžka s kratším návazcem v délce okolo 20-25 cm a zátěží na závěsce. Tato sestava funguje stejně dobře průběžná i fixovaná, samozřejmě s nástrahou umístěnou mimo háček. Porce Stix Mixu do PVA materiálu se pohybuje v rozmezí 0,5–0,75 dcl. Do krmítka je to podobné a opravdu nemá smysl používat větší porce.

Zátěž používáme nejen s ohledem na vzdálenost, ve které hodláme lovit, ale také je třeba zajistit, aby správně přidržela volný háček s nástrahou v pysku ryby. Z tohoto důvodu používáme jen velmi zřídka zátěže lehčí než 30 g na krátké vzdálenosti a do dálky pak 50g i těžší. Při dlouhých hodech u klasického lovu kaprů je běžné, že se do PVA materiálu ukryje spolu s háčkem, nástrahou a směsí také zátěž. Při feederu to obvyklé není a maličký balíček s mixem zachytíme jednoduše za háček. Jestliže pro lov se směsí Stisk Mix zvolíme jednoduchou variantu s krmítkem, můžeme použít naprosto stejný systém s tím, že místo olova dáme do závěsky otevřené krmítko anebo použijeme nějaké vhodné krmítko pro Metod mix. Nástrahu na krátkém návazci pak zamáčkneme do směsi v krmítku. Účinně tak zabráníme nepříjemnému zamotání návazce. Především návazce zhotovené z měkkých pletených šňůrek mají stále tendenci se motat. Řešení pak nabízí různé hadičky proti zamotání, ale musím přiznat, že je nemám moc rád a k feederu mi nějak nesedí. Snažím se jim proto vyhnout a zařídit to jinak.

Drtivá většina Stick Mixů je určena výhradně k lovu velkých ryb a jen stěží zde najdete sladké vůně a příchutě, protože právě jim dávají přednost spíše ryby menší. To ale nevylučuje, že by se jejich pomocí nedaly ulovit i malé ryby. Pravděpodobnější však je, že záběr velké ryby přijde za použití takových příchutí a vůní, jako jsou například Robin Red, Spicy Tuna & Sweet Chilli, Monster Tiger Nut, Marine Halibut, The Source a podobně. Je velmi těžké vybrat si mezi příchutěmi a v podstatě neexistuje žádné vodítko, kterého byste se mohli nějakým způsobem držet. Nejjednodušším způsobem, jak se propracovat k nějaké informaci, je zkoušet a zkoušet. Je to sice trochu zdlouhavé, ale stoprocentně funkční. Při chytání feederem pomocí Stick Mixů je běžné, že se používají dva pruty. Použijete-li také dva různé mixy a nástrahy, pak se první výsledky dostaví brzy a budete vědět, která ze směsí je právě v danou dobu tou správnou anebo alespoň lepší. To ovšem neznamená, že bude fungovat stále. Možná ji časem nahradí ta, kterou jste dříve vyřadili, protože nebyla tak úspěšná.

Zatímco u směsí určených pro feeder a plavanou je celkem běžné, že se mezi sebou různé směsi míchají, v tomto případě to nedělejte. Každá směs je svým způsobem unikátní a jejím smícháním s jinou byste naprosto zničili koncept, na kterém byla postavena. Jestliže v daný moment nepřináší výsledky, není to její vina a problém leží někde jinde.

Jak již bylo řečeno, velkou roli sehrává místo, na kterém nástrahu předkládáte, ale také teplota vody. Vyšší teplota je důležitá zejména u mixů, které jsou plné rybích olejů, neboť ty se ze směsi ve studené vodě těžko uvolňují. Pro chladnější období a studenou vodu se více hodí směsi s nižším obsahem oleje a třeba více kořeněné.

Pomocí Stick Mixů se neloví pouze kapři, ale fungují skvěle i na takové ryby, jako jsou velcí cejni a na řekách také parmy. Už jsem říkal, že není vhodné míchat tyto mixy mezi sebou, ale pokud je přidáte do nějaké obyčejné a nepříliš výrazné směsi podobného složení (například pro normální chytání menších ryb feederem), můžete si hodně pomoci a dostat tak zcela běžnou směs, jakých jsou tisíce, na mnohem vyšší úroveň, což se někdy může opravdu hodit.

Ještě zbývá zodpovědět otázky, zdali má opravdu smysl používat feederový prut a zda by nebyla lepší normální kaprařina? Popravdě řečeno, taková otázka je opravdu velmi sporná, ale myslím, že si na ni dokáže odpovědět docela snadno každý, kdo si to vyzkouší a chytí pěkné ryby na tak malých vodách, že by na nich bylo doslova trapné rozkládat kaprový tripod s elektronickými hlásiči a bivak.

 

S JEDNÍM PRUTEM...

Pro rybářské eso Bena Townsenda jsme tentokrát měli zajímavý úkol, a to lovit na neznámé ...

ZÓNA PAREM / zaměřeno na ty největší

Řeka se pomalu a pozvolna klikatí skrze pole. Sedím v zelené trávě, vychutnávám si sluneční ...
Naši partneři